UNITED POP

Prednosti

 •  Vstopnica za glasbeni in medijski sektor
 • Strokovni predavatelji z veliko praktičnimi izkušnjami
 • Vrhunska oprema
 • Reference in vzpostavljeni stiki s projektnimi nalogami
 • Praktične izkušnje neposredno pri poučevanju
 • Prilagodljiv začetek študijskega leta
 • Pridobitev UNITED POP diplome in certifikata
 •  Bachelor moduli v sodelovanju z University of West London

Programi izobraževanja

 • 6 oddelkov:
  • Music & Sound
  • Marketing & Management
  • Acting, Voice & Communication
  • Games, Film & Photography
  • Design, Fashion & Make-Up
  • Fitness & Lifestyle
 • Bachelor moduli v sodelovanju z University of West London
 • Več kot 35 teoretičnih / praktičnih modulov, ki ustrezajo kreativnim industrijam
 • Več kot 50 individualnih modulov, ki se lahko medsebojno kombinirajo

Trajanje izobraževanja

 • Glede na število vpisanih modulov, je celotno trajanje izobraževanja možno prilagoditi
 • Vsak modul traja en semester (6 mesecev)
 • Poučevanje v razredu traja 4 ure na teden z dodatnim delom na projektni nalogi, vajah in seminarjih
 • Povprečen čas, porabljen za posamezni modul, je približno 20 ur na teden
 • Možno je vzporedno obiskovati več modulov

Pogoji

 • Predanost, zagnanost, želja za delo, interes za glasbo in medije
 • Dokazi o predhodno zaključeni stopnji izobrazbe niso potrebni
 • Najnižja starostna meja za vpis je 16 let s potrditvijo staršev
 • Dokaz o opravljeni stopnji angleškega jezika (IELTS) za Bachelor module.

Izpiti tekom modulov

 • Vstopni izpit (samo pri preskoku modulov)
 • Seminarsko delo
 • Zmanjšanje po treh mesecih
 • Zaključni izpit
 • Praktične naloge


Trajanje izobraževanja
Skupno trajanje izobraževanja je odvisno od števila izbranih modulov. Vsak posamezen modul traja pol leta, t.j. šest mesecev. Vzporedno se lahko udeleš ločenih modulov, ki ne zahtevajo predhodnega znanja. Študij se izvaja redno ali izredno.